Sponsored

Inventor 2018: Tăng cường độ chính xác và sáng tạo

Trong môi trường của phần mềm Inventor 2018, việc điều hướng đúng và hiệu quả giữa các chức năng và công cụ là rất quan trọng để thực hiện các tác vụ thiết kế và mô hình hóa. Dưới đây là một số thông tin về cách điều hướng trong môi trường Inventor:

Ribbon (Thanh Ribbon): Thanh Ribbon trong Inventor 2018 chứa các tab chính như "Home", "Design", "Annotate", "Manage", và "View". Mỗi tab chứa các nhóm lệnh liên quan đến các chức năng và công cụ cụ thể. Bạn có thể sử dụng các tab và nhóm lệnh để truy cập nhanh vào các chức năng cần thiết.

Quick Access Toolbar (Thanh công cụ truy cập nhanh): Thanh công cụ truy cập nhanh hiển thị các công cụ quan trọng và được sử dụng thường xuyên. Bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ này để thêm hoặc xóa các công cụ tùy ý, cho phép truy cập nhanh vào các chức năng quan trọng mà không cần phải chuyển tab trong Ribbon.

Contextual Tabs (Tab ngữ cảnh): Trong một số trường hợp, khi bạn chọn một đối tượng hoặc thực hiện một thao tác cụ thể, một tab ngữ cảnh có thể xuất hiện trên Ribbon. Tab ngữ cảnh này chứa các công cụ và chức năng liên quan đến đối tượng hoặc thao tác đang được thực hiện
Xem thêm : https://kienthucit.net/inventor-2018/
#inventor_2018, #autodesk_inventor_professional_2018, #autodesk_inventor_2018
Inventor 2018: Tăng cường độ chính xác và sáng tạo Trong môi trường của phần mềm Inventor 2018, việc điều hướng đúng và hiệu quả giữa các chức năng và công cụ là rất quan trọng để thực hiện các tác vụ thiết kế và mô hình hóa. Dưới đây là một số thông tin về cách điều hướng trong môi trường Inventor: Ribbon (Thanh Ribbon): Thanh Ribbon trong Inventor 2018 chứa các tab chính như "Home", "Design", "Annotate", "Manage", và "View". Mỗi tab chứa các nhóm lệnh liên quan đến các chức năng và công cụ cụ thể. Bạn có thể sử dụng các tab và nhóm lệnh để truy cập nhanh vào các chức năng cần thiết. Quick Access Toolbar (Thanh công cụ truy cập nhanh): Thanh công cụ truy cập nhanh hiển thị các công cụ quan trọng và được sử dụng thường xuyên. Bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ này để thêm hoặc xóa các công cụ tùy ý, cho phép truy cập nhanh vào các chức năng quan trọng mà không cần phải chuyển tab trong Ribbon. Contextual Tabs (Tab ngữ cảnh): Trong một số trường hợp, khi bạn chọn một đối tượng hoặc thực hiện một thao tác cụ thể, một tab ngữ cảnh có thể xuất hiện trên Ribbon. Tab ngữ cảnh này chứa các công cụ và chức năng liên quan đến đối tượng hoặc thao tác đang được thực hiện Xem thêm : https://kienthucit.net/inventor-2018/ #inventor_2018, #autodesk_inventor_professional_2018, #autodesk_inventor_2018
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView