Sponsored

Inventor 2017: Tăng cường hiệu suất và độ chính xác

Sử dụng công cụ chỉnh sửa và sửa đổi: Ngoài việc tạo mới, Inventor 2017 cũng cung cấp các công cụ chỉnh sửa và sửa đổi để điều chỉnh bản vẽ hiện có. Bạn có thể thay đổi các đường viền, di chuyển, xoay, thay đổi kích thước và nhiều hơn nữa.Quản lý lớp và lớp mẫu: Inventor 2017 cho phép bạn quản lý lớp và lớp mẫu trong bản vẽ. Bạn có thể phân loại các yếu tố trong bản vẽ thành các lớp khác nhau và áp dụng các thuộc tính lớp để điều chỉnh hiển thị và tính năng của chúng.
Tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D: Một tính năng mạnh mẽ của Inventor 2017 là khả năng tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D tồn tại. Điều này giúp bạn nhanh chóng tạo bản vẽ chi tiết từ mô hình 3D đã có
Xem thêm : https://kienthucit.net/autodesk-inventor-2017/
#Inventor_2017,l #cài_inventor_2017, #key_inventor_2017#autodesk_inventor_2017
Inventor 2017: Tăng cường hiệu suất và độ chính xác Sử dụng công cụ chỉnh sửa và sửa đổi: Ngoài việc tạo mới, Inventor 2017 cũng cung cấp các công cụ chỉnh sửa và sửa đổi để điều chỉnh bản vẽ hiện có. Bạn có thể thay đổi các đường viền, di chuyển, xoay, thay đổi kích thước và nhiều hơn nữa.Quản lý lớp và lớp mẫu: Inventor 2017 cho phép bạn quản lý lớp và lớp mẫu trong bản vẽ. Bạn có thể phân loại các yếu tố trong bản vẽ thành các lớp khác nhau và áp dụng các thuộc tính lớp để điều chỉnh hiển thị và tính năng của chúng. Tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D: Một tính năng mạnh mẽ của Inventor 2017 là khả năng tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D tồn tại. Điều này giúp bạn nhanh chóng tạo bản vẽ chi tiết từ mô hình 3D đã có Xem thêm : https://kienthucit.net/autodesk-inventor-2017/ #Inventor_2017,l #cài_inventor_2017, #key_inventor_2017#autodesk_inventor_2017
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView