Sponsored

Tính năng mới của Inventor 2016: Sáng tạo đột phá

Trong phần mềm Inventor, việc tạo bản vẽ 2D là một công việc quan trọng để biểu diễn và thể hiện các chi tiết và kết cấu của mô hình 3D. Bản vẽ cung cấp thông tin chi tiết về kích thước, hình dạng và quy cách của các bộ phận, là cơ sở để thực hiện gia công và sản xuất. Dưới đây là một số khái niệm cơ bản và quy trình tạo bản vẽ trong Inventor: Bảng vẽ (Drawing Sheet): Bảng vẽ là không gian làm việc để tạo và sắp xếp các phần tử bản vẽ như linh kiện, hình chữ nhật, đường thẳng, v.v. Bạn có thể tạo bảng vẽ mới bằng cách chọn "New" và sau đó chọn "Drawing" từ menu "File". Inventor cung cấp các kích thước và tùy chọn mẫu bảng vẽ chuẩn để bạn chọn. Bộ chế độ bản vẽ (Drawing Mode): Bộ chế độ bản vẽ cho phép bạn thêm các yếu tố bản vẽ vào bảng vẽ, chẳng hạn như đường thẳng, hình chữ nhật, hình tròn, v.v. Để chuyển sang chế độ bản vẽ, bạn có thể chọn "Create" và sau đó chọn các công cụ vẽ tương ứng từ thanh công cụ
Xem thêm : https://kienthucit.net/inventor-2016/
#inventor_2016, #Autodesk_Inventor_2016, #download_inventor_2016_full_crack_64bit, #inventor_2016_full_crack
Tính năng mới của Inventor 2016: Sáng tạo đột phá Trong phần mềm Inventor, việc tạo bản vẽ 2D là một công việc quan trọng để biểu diễn và thể hiện các chi tiết và kết cấu của mô hình 3D. Bản vẽ cung cấp thông tin chi tiết về kích thước, hình dạng và quy cách của các bộ phận, là cơ sở để thực hiện gia công và sản xuất. Dưới đây là một số khái niệm cơ bản và quy trình tạo bản vẽ trong Inventor: Bảng vẽ (Drawing Sheet): Bảng vẽ là không gian làm việc để tạo và sắp xếp các phần tử bản vẽ như linh kiện, hình chữ nhật, đường thẳng, v.v. Bạn có thể tạo bảng vẽ mới bằng cách chọn "New" và sau đó chọn "Drawing" từ menu "File". Inventor cung cấp các kích thước và tùy chọn mẫu bảng vẽ chuẩn để bạn chọn. Bộ chế độ bản vẽ (Drawing Mode): Bộ chế độ bản vẽ cho phép bạn thêm các yếu tố bản vẽ vào bảng vẽ, chẳng hạn như đường thẳng, hình chữ nhật, hình tròn, v.v. Để chuyển sang chế độ bản vẽ, bạn có thể chọn "Create" và sau đó chọn các công cụ vẽ tương ứng từ thanh công cụ Xem thêm : https://kienthucit.net/inventor-2016/ #inventor_2016, #Autodesk_Inventor_2016, #download_inventor_2016_full_crack_64bit, #inventor_2016_full_crack
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView