Sponsored

Sự quan trọng của chế bản đối với chất lượng sản phẩm in ấn.
Chế bản là một thuật ngữ quan trọng trong ngành in ấn, đóng vai trò như cầu nối giữa thiết kế và sản phẩm in cuối cùng. Nó bao gồm các công đoạn chuyển đổi dữ liệu thiết kế thành các bản phim, khuôn in hoặc bản mẫu để thực hiện in ấn. Nói cách khác, chế bản chính là cơ sở nền...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView