Sponsored

 • Thiết kế như một chuyên gia: Kỹ thuật nâng cao trong Inventor 2017

  Sau khi hoàn thiện thiết kế dự án giáo dục học tập, việc chia sẻ thông tin với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan là một bước quan trọng để nhận được phản hồi và đóng góp từ mọi người. Chia sẻ thiết kế giúp đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ mục tiêu và cách tiếp cận của dự án, và cũng tạo ra cơ hội để cải thiện và điều chỉnh thiết kế trước khi triển khai nó.

  Để chia sẻ thiết kế, có một số phương pháp và công cụ mà bạn có thể sử dụng để làm cho quá trình này dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một số gợi ý về cách chia sẻ thiết kế với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan:

  Họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến: Tổ chức một buổi họp để trình bày thiết kế và thảo luận với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan. Sử dụng bản vẽ chi tiết và các tài liệu hỗ trợ khác để minh họa các yếu tố chính của thiết kế. Cho phép mọi người đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến ​​và đóng góp của họ. Ghi chú lại các phản hồi và ý kiến ​​để xem xét và tích hợp vào thiết kế.

  Email hoặc tin nhắn: Gửi bản vẽ chi tiết và tài liệu mô tả thiết kế đến các thành viên trong nhóm và các bên liên quan qua email hoặc tin nhắn. Đặt câu hỏi cụ thể và yêu cầu ý kiến ​​hoặc phản hồi từ mọi người. Khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến, đề xuất sửa đổi và chia sẻ quan điểm của họ
  Xem thêm : https://gettr.com/post/p2m91ih64dd
  #Inventor_2017, #cài_inventor_2017, #key_inventor_2017, #autodesk_inventor_2017
  Thiết kế như một chuyên gia: Kỹ thuật nâng cao trong Inventor 2017 Sau khi hoàn thiện thiết kế dự án giáo dục học tập, việc chia sẻ thông tin với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan là một bước quan trọng để nhận được phản hồi và đóng góp từ mọi người. Chia sẻ thiết kế giúp đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ mục tiêu và cách tiếp cận của dự án, và cũng tạo ra cơ hội để cải thiện và điều chỉnh thiết kế trước khi triển khai nó. Để chia sẻ thiết kế, có một số phương pháp và công cụ mà bạn có thể sử dụng để làm cho quá trình này dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một số gợi ý về cách chia sẻ thiết kế với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan: Họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến: Tổ chức một buổi họp để trình bày thiết kế và thảo luận với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan. Sử dụng bản vẽ chi tiết và các tài liệu hỗ trợ khác để minh họa các yếu tố chính của thiết kế. Cho phép mọi người đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến ​​và đóng góp của họ. Ghi chú lại các phản hồi và ý kiến ​​để xem xét và tích hợp vào thiết kế. Email hoặc tin nhắn: Gửi bản vẽ chi tiết và tài liệu mô tả thiết kế đến các thành viên trong nhóm và các bên liên quan qua email hoặc tin nhắn. Đặt câu hỏi cụ thể và yêu cầu ý kiến ​​hoặc phản hồi từ mọi người. Khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến, đề xuất sửa đổi và chia sẻ quan điểm của họ Xem thêm : https://gettr.com/post/p2m91ih64dd #Inventor_2017, #cài_inventor_2017, #key_inventor_2017, #autodesk_inventor_2017
  0 Comments 0 Shares
 • Inventor 2017: Tăng cường hiệu suất và độ chính xác

  Sử dụng công cụ chỉnh sửa và sửa đổi: Ngoài việc tạo mới, Inventor 2017 cũng cung cấp các công cụ chỉnh sửa và sửa đổi để điều chỉnh bản vẽ hiện có. Bạn có thể thay đổi các đường viền, di chuyển, xoay, thay đổi kích thước và nhiều hơn nữa.Quản lý lớp và lớp mẫu: Inventor 2017 cho phép bạn quản lý lớp và lớp mẫu trong bản vẽ. Bạn có thể phân loại các yếu tố trong bản vẽ thành các lớp khác nhau và áp dụng các thuộc tính lớp để điều chỉnh hiển thị và tính năng của chúng.
  Tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D: Một tính năng mạnh mẽ của Inventor 2017 là khả năng tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D tồn tại. Điều này giúp bạn nhanh chóng tạo bản vẽ chi tiết từ mô hình 3D đã có
  Xem thêm : https://kienthucit.net/autodesk-inventor-2017/
  #Inventor_2017,l #cài_inventor_2017, #key_inventor_2017#autodesk_inventor_2017
  Inventor 2017: Tăng cường hiệu suất và độ chính xác Sử dụng công cụ chỉnh sửa và sửa đổi: Ngoài việc tạo mới, Inventor 2017 cũng cung cấp các công cụ chỉnh sửa và sửa đổi để điều chỉnh bản vẽ hiện có. Bạn có thể thay đổi các đường viền, di chuyển, xoay, thay đổi kích thước và nhiều hơn nữa.Quản lý lớp và lớp mẫu: Inventor 2017 cho phép bạn quản lý lớp và lớp mẫu trong bản vẽ. Bạn có thể phân loại các yếu tố trong bản vẽ thành các lớp khác nhau và áp dụng các thuộc tính lớp để điều chỉnh hiển thị và tính năng của chúng. Tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D: Một tính năng mạnh mẽ của Inventor 2017 là khả năng tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D tồn tại. Điều này giúp bạn nhanh chóng tạo bản vẽ chi tiết từ mô hình 3D đã có Xem thêm : https://kienthucit.net/autodesk-inventor-2017/ #Inventor_2017,l #cài_inventor_2017, #key_inventor_2017#autodesk_inventor_2017
  0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView