Sponsored

Những quy định dành cho trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay
Quy tắc với trẻ thơ lúc đi bằng máy bay của nhiều hãng bay có thể có sự khác lạ, chi tiết như sau :Hãng bay vietnam airlinesEm bé phải trên một tuần tuổi , có thể lực đạt chuẩn, có đấng sinh thành hoặc người giám hộ đi kèm. Mỗi chúng ta chỉ được kèm 1 trẻ. Nếu có 2 trẻ trở...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored