Sponsored

Ngừng cập nhật Windows 10 tự động với một số thao tác đơn giản
Bạn cũng có thể chọn "Thông báo cho tôi trước khi tải xuống và cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào" để kiểm soát cập nhật.
Xem thêm: https://kienthucit.net/cach-tat-update-win-10/
#tắt_update_win_10, #cách_tắt_update_win_10, #tắt_update_win_10_vĩnh_viễn, #tắt_auto_update_win_10, #kiến_thức_IT
Ngừng cập nhật Windows 10 tự động với một số thao tác đơn giản Bạn cũng có thể chọn "Thông báo cho tôi trước khi tải xuống và cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào" để kiểm soát cập nhật. Xem thêm: https://kienthucit.net/cach-tat-update-win-10/ #tắt_update_win_10, #cách_tắt_update_win_10, #tắt_update_win_10_vĩnh_viễn, #tắt_auto_update_win_10, #kiến_thức_IT
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored
Al-Quds University