đối với quy định mang chất lỏng lên máy bay những đoạn đường bay toàn cầu, quy chế mang trong mình chất lỏng lên tàu bay có thể có phần gắt hơn lúc bay trong nước. Hành lý xách tay được mang những gì lúc bay toàn cầu ? mọi người nên quan tâm chi tiết quy tắc như sau :

Theo quy định của pháp luật mang chất lỏng lên tàu bay toàn cầu, mọi người không được mang nước lúc qua cửa an ninh và hồi vào phòng đợi hay lên phi cơ. Nếu muốn, mọi người có khả năng mua nước ở những tiệm trong sảnh chờ.
Mọi người được mang chất lỏng lên phi cơ nếu thuộc các vật dụng : dầu gội đầu, sữa tắm, sữa vệ sinh khuôn mặt, nước hoa. Dẫu vậy, chỉ có quyền mang nhiều nhất 1 lít và được chiết thành các lọ nhỏ không quá 100ml.
Lưu tâm, theo quy định của pháp luật mang chất lỏng trong hành lý ký gởi lúc bay toàn cầu, chai đựng chất lỏng phải chứa trong túi nhựa trong thời gian suốt hoặc túi bao bì của đơn vị sản xuất để hải quan tiện lợi trong khâu điều tra, nhằm bảo đảm mọi người không mang chất lỏng ngăn chặn.

Có thể thấy , quy định của các chuyến bay toàn cầu có phần gắt hơn việc mang chất lỏng lên phi cơ trong nước. Ngoài các quy chế mang chất lỏng xách tay lên tàu bay, liệu bạn có bao giờ thắc mắc với bản thân hành lý ký gởi được mang những gì ? đạt được mang chất lỏng hay không. đáp án là có tuy nhiên mọi người vẫn nên quan tâm vài vấn đề nhằm tránh tác động chuyến bay và các mọi người khác.

Theo quy định của pháp luật mới về mang chất lỏng lên phi cơ, các chất lỏng có quyền ký gởi cần đậy chặt nắp, đựng trong túi nhựa trong thời gian suốt rộng túi không quá 15 cm x 25 cm hoặc 20 cm x 20 cm.