Bốn người bất tử hoặc tứ Linh trong tiếng Việt là một khía cạnh cơ bản của văn hóa cổ đại của Việt Nam. Vào thời cổ đại, bốn nhân vật thần thánh này được cho là người bảo vệ đất đai, che chắn nó khỏi thảm họa và bảo vệ cư dân của nó. Bốn nhân vật là HOA thượng la mÃ, châu long vũ, đại bá vương và thái bình hầu.

HOA thượng la MÃ là Thần lửa và thường được miêu tả là một người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ với một người hâm mộ trong tay. Trong những câu chuyện truyền thống, ông là con trai của hoàng đế ngọc và được bốn vị thần chọn là người bảo vệ lửa. Anh ta đã đánh bại các thế lực của cái ác bằng cách giải tán họ bằng người hâm mộ của mình.

Châu dài vũ là vị thần của không khí và thường được miêu tả là một người đàn ông có vũ trang cưỡi một con rồng hoặc một con ngựa. Anh ta được cho là có sức mạnh siêu nhiên và có thể kiểm soát gió và bão. Ông là người bảo vệ gió và là người bảo vệ các thủy thủ.

Đại Bá vương là Thần của Trái đất, thường được mô tả là một người đàn ông khôn ngoan cũ. Ông là người đầu tiên trong số bốn vị thần liên lạc với nhân loại và chịu trách nhiệm tạo ra nhiều thực vật và động vật. Ông là người bảo vệ nông nghiệp và được cho là vị thánh bảo trợ của Geomancy.

Cuối cùng, thái bình hầu là vị thần của nước, được đại diện một cách cổ điển như một người đàn ông màu xanh với sừng và cưỡi một con rồng.

Xem thêm: nguồn gốc tứ linh